NEDERLANDSE AUTOMOBILIST NEGEERT MASSAAL TERUGROEPACTIES AUTOFABRIKANTEN! HOOGSTE PERCENTAGE IN ROTTERDAM …

Volgens de Rijks Dienst voor Wegverkeer (RDW) negeren de Nederlandse automobilisten massaal de terugroepactie’s van de autofabrikanten. De RDW becijfert dat er ruim een half miljoen automobielen op de weg zijn die een zeer dringende revisie moeten ondergaan. Volgens de fabrikant is de urgentie dusdanig dat uitstel tot de volgende onderhoudsbeurt te lang kan duren.

Het is niet uitgesloten dat deze auto’s voor een deel van de ongelukken in het verkeer verantwoordelijk is. De verantwoording van de automobilist is het natuurlijk om te reageren op de terugroepactie van de merkgaragehouder. Uiteindelijk is het de fabricant van de auto die juridisch eindverantwoordelijk is voor herstel van het mankement of de gevolgen.Er is internationale jurisprudentie.

We willen hier geen Amerikaanse toestanden zoals enkele jaren geleden in California.Een Lexus “runaway car” was niet meer onder controle te krijgen door de bestuurder. Niet reagerende gas- en rempedalen veroorzaakten een snelheid van 200 kilometer per uur.Een crash met dodelijke gevolg voor de vier inzittenden was het gevolg. Lexus moest aan de nabestaanden zo’n 10 miljoen dollar uitkeren. Aan de overheid honderden miljoenen.

De garagehouders informeren de auto eigenaren persoonlijk over het te verhelpen mankement. Ondanks deze benadering reageert ruim een kwart van de autobezitters niet op deze oproep. De RDW gaat in deze gepaste maatregelen nemen, die het aan eenieder duidelijk maakt dat er op het betreffende motorvoertuig een terugroepactie van toepassing is.

OP APK keuringsrapporten en overschrijvingsformulieren voor het kentekenregister wordt vermeld dat het een voertuig betreft waar een nog niet uitgevoerde terugroepactie van kracht is. De RDW woordvoerder deelt mede dat tot op heden het niet duidelijk is waarom zoveel automobilisten geen gehoor geven aan de hoogst noodzakelijke terugroepactie’s.

De fabrikanten hebben sinds 2015 zo’n 260 terugroepactie’s uitgevaardigd. De stijging is sedert dat jaar fors met 80 toegenomen tot zo’n 340 in 2017. De oorzaak volgens het RDW ligt aan de toegenomen openheid van de fabrikanten over problemen met hun auto’s.
De sjoemelsoftware die tot Dieselgate leidde is hier mede debet aan volgens een zegsman van de Rijks Dienst voor Wegverkeer.

STAD EN REGIO ROTTERDAM SCOORT HOOGSTE PERCENTAGE

Opvallend is het procentueel relatief hoge aantal automobilisten in Stad en Regio Rotterdam dat geen gehoor geeft aan de terugroepacties van hun merkgarages. Steeksproefgewijs steekt de havenstad van niet lullen maar poetsen er met kop en schouders boven uit.

Onze collega’s van Sloopautoverkopen Rotterdam signaleerden aan de hand van de autopapieren grote aantallen niet uitgevoerde terugroepacties. Deze informatie kwam aan het licht bij de administratie van het te demonteren of te slopen automobiel. Ook occasions en tweedehands auto’s scoorden hoog bij afmelding en overschrijving bij de RDW

Garagehouders die de auto’s van hun klanten voor werkzaamheden in de garage kregen, signaleerden ook een extreem hoog percentage. De garage moest keuren voor de APK, een kleine of een grote onderhoudsbeurt geven of een reparatie uitvoeren. In veel gevallen bleek dat nog geen gehoor was gegeven aan de terugroepactie. Dat zijn dure poetsdoeken voor de …