Op de Nederlandse wegen rijden in 2017 nog steeds zo’45.00 sjoemeldiesels.

Dieselgate of het Sjoemelsoftware dossier. Het diesel-schandaal van Volkswagen kwam zo’n drie jaar geleden voor het eerst aan het licht. Op de Nederlandse wegen rijden altijd nog tienduizenden diesels met frauduleuze sjoemelsoftware aan boord. Uit een analyse van een bekende nieuwszender blijkt dat minstens vijfenveertig duizend auto’s met een dieselmotor geen update hebben gehad.

Zo’n 170.000 gemanipuleerde motorvoertuigen VOLKSWAGEN

Het Volkswagenconcern heeft plusminus 170.000 auto’s die waren voorzien van sjoemelsoftware naar Nederlnad geëxporteerd. Die illegale software manipuleerde bij de uitstoottests de te meten waarden in de uitlaatgassen. De fake uitslagen gaven een veel lagere uitstoot van schadelijke NOx-gassen te zien dan in werkelijkheid bij normaal gebruik op de weg werd uitgestoten.

Terugroepactie weigeraars van 2106 tot in 2017 toe.

De eerste terugroepactie van de VW-garages om de sjoemsoftware te vervangen door een update dateren van begin 2016. Die nieuwe software zou een echt beeld geven van de uitstoot zoals in het boekje staat. Tot op heden zijn ongeveer 45.000 autorijders in gebreke gebleven om de software aan te laten passen voor een correct functionerende update. Tot deze conclusie kwam het auto nieuws research team aan de hand van de registratie gegevens van de Rijksdienst voor Wegverkeer.

Haalt de Sjoemelsoftware 2018?

Volkswagen Nederland nadert met gierende banden de gestelde deadline om voor eind 2017 alle motorvoertuigen gezuiverd te hebben van de false software en te hebben vervangen door de officiele bedrijfssoftware. De Nederlandse importeur van VW, PON is bij monde van de public relations officer, niet ontevreden met het behaalde resultaat van 121.000 geresette boordcomputers. “Wij houden gelijke pas met de Europese landen.”

Het Sjoemel Autombiel Concern Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

Het Volkswagen concern produceert naast de VW’s ook auto’s onder een andere merknaam. Het Spaanse Seat, de Duitse Audi en de Tsjechisch Skoda. De VW’s voeren met ruim 27.000 auto’s de lijst van niet geüpdate boordcomputers aan. Skoda volgt met bijna 7500 en Audi met 5.200 en last but not least, 4.700 Seats moeten nog gereset.

De politiek in de Tweede Kamer.

Suzanne Kröger van Groenlinks is zeer ernstig bezorgd over het aantal van 45.000 sjoemeldiesels op de Nederlandse wegen. De autobezitters moeten hun verantwoording nemen door direct te reageren op een oproep. Zij acht het slecht voor natuur en milieu en de gezondheid van de Nederlandse burgers. “De uitstoot van auto uitlaatgassen veroorzaakt mede dat wij in Nederland nog steeds niet voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit. Die laksheid van niet terugroep reageerders is daar mede debet aan.”

Kamervoorstel: verplichte terugroepactie bij APK

Groenlinks komt met Kamervragen over het betreffende onderwerp. Zij wil de Minister van Infrastructuur en Verkeer voorstellen om een oproep voor een terugroepactie verplicht te stellen voor de auto-eigenaar. Kröger vind een combinatie met de jaarlijkse Algemene Periodieke Keuring een moment om dergelijke aanpassingen door te voeren.

En heeft u een SjoemelDiesel tot sloopauto in de prak gereden?

U kunt bij Sloopauto Aanbieden uw sloopauto voor cash verkopen. Wij kopen alle soorten auto’s in voor de sloop en de autodemontage.
Bel onze afdeling Sloopauto Aanbieden inkoop sloopauto’s en u krijgt een terzake kundige inkoper taxateur aan de lijn. Mobiel 06 38 50 50 38
Deze kan ook al uw FAQ’s dus veelgestelde vragen beantwoorden. Tevens kan hij u informeren over de verkoop van uw sloopauto, schadeauto, occasion of exportauto. Als u uw motorvoertuig aan Sloopauto Aanbieden wilt verkopen geeft hij u alle advies omtrent de afhandeling en de definitieve transactie.

Voor het verhandelen van een motorvoertuig zijn naast de auto een aantal andere zaken wettelijk verplicht over te dragen. Ten eerste de autopapieren, tegenwoordig een bankcard, met de voertuigregistratie in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer. De beide en eventueel extra kentekenplaten van de automobiel. Bij inkoop door Sloopauto Aanbieden maakt de buitendienst een afspraak met u om het autowrak af te voeren. Bij de overdracht van de auto met kentekens en de autopapieren krijgt u de aankoopsom cash uitbetaald met gratis de wettelijk verplichte RDW-vrijstelling. Uw auto is dan uitgeschreven en u bent niet meer verantwoordelijk voor dit voertuig. U krijgt restitutie van uw te veel betaalde wegenbelasting en van uw autoverzekering.

Het STIBA gecertificeerde autosloop- en autodemontagebedrijf van Sloopauto Aanbieden is verder verantwoordelijk voor de verwerking van de sloopauto. Demontage, hergebruik, recycling hebben de prioriteit. De STIBA, de stichting brancheorganisatie en belangenbehartiger van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-, en aanverwante voertuigdemontagebedrijven ziet toe op de bedrijfsinrichting van de de werkplaatsen en correcte, veilige werkomstandigheden van personeel.

Vertrouw uw sloopauto toe aan Sloopauto Aanbieden voor een veilige en natuur en milieuvriendelijke groene autosloop en nog groenere autodemontage.